Ved at benytte dig af WAXI services og produkter, accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser:

 1. Generelt

  Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos WAXI vaskeri (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling.

  Det påhviler kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

 2. Betaling

  Hvis WAXI er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takster.

  Alle priser er inkl. moms og afgifter.

 3. Prisændringer

  Prisændringer kan ændres med 24 timers varsel, hvor der naturligvis tages forbehold for eventuelle igangværende bestillinger.

  Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på WAXIs prisliste.

 4. Ordre

  WAXI retter sig til enhver tid efter vaskeanvisningen i tøjet. Hvis der ikke forefindes en vaskeanvisning på det pågældende stykke tøj, sker behandling på kundens eget ansvar.

  Aftaler mellem leverandør og kunde omkring speciel behandling/håndtering af tøj (pletbehandling, syopgaver etc.) bekræftes skriftligt i form af underskrift fra kunden, og det sker dermed på kundens eget ansvar.

  Mundtlige rettelser/aftaler, som foretages via telefon, er på kundens ansvar.

 5. Fortrydelsesret

  Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling, såfremt denne fortrydelse sker senest 12 timer før afhentningstidspunkt. Sker denne fortrydelse indenfor 6 timer, før afhentningstidspunktet, pålægges et gebyr på 50 kr.

 6. Reklamation

  Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles WAXI inden for rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder WAXI sig returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

  Selv om alle pletter ikke er fjernet, skal der betales fuld pris for ydelsen. Ved reklamation over ikke fjernede pletter, renses tøjet igen uden beregning. Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, pailetter, perler m.m.

  Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produkter eller anden skadevoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.

 7. Tyveri

  Ved tyveri/brand/vandskade på leverandørens domicil, erstattes tøjet af kundens egen familieforsikring iflg. gældende regler for forsikringsselskaberne.

 8. Erstatning af beskadiget tøj

  Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås. WAXI's ansættelse af erstatning ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra flg. kriterier:

  • tøjets alder ved beskadigelse
  • tøjets forventede levealder
  • tøjets stand ved beskadigelsen

 9. Forbehold for ændringer

  WAXI forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for vores handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

  Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på WAXI’s regler og betingelser.

 10. Levering

  Levering anses for sket, når WAXI har leveret tøjet på kundens opgivne adresse, og kunden har modtaget sit tøj. Vælger kunden, at tøjet må stilles (efterlades ved døren), har kunden selv ansvaret for tøjet så snart WAXI har stillet tøjet på modtager-adressen.

 11. Leveringstider

  Med mindre andet er angivet, er forventet leveringstid 8 dage.

 12. Behandling af persondata

  Når kunden opretter sig hos WAXI, registrerer vi de oplysninger, kunden angiver.

 13. Ansvarsfraskrivelse

  WAXI vil bestræbe sig på at levere som aftalt.

  WAXI kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

 14. Kundeservice

  Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

  WAXI
  Borgediget 21B
  4000 Roskilde
  Tlf.: 46 35 75 75


  Enhver tvist mellem leverandøren og kunden er underlagt dansk lov.

  Varereturnering kan ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os på ovenstående adresse.

 15. Bonushæfter og tilgodehæfter

  Bonushæfter for duge, vask & rul, skjorter og rensetøj. Et bonushæfte indeholder 36 felter, og kunden får 1 mærke pr. 50 kr. køb.

  Hæftet skal være helt udfyldt, før det kan indløses. De enkelte mærker har ingen værdi. Kun fyldt hæfte kan indløses som betaling for vare, der er forarbejdet af Waxi Vask & Rens. Mærkerne udleveres ikke ved andre bonus ordninger, og kun i butikken ved kontant betaling.

  Bonushæfter og tilgodehæfter kan ikke indløses til kontanter.


WAXI VASKERI OG RENSERI
Borgediget 21 B
4000 Roskilde
CVR: 42600695
Kontaktinformationer:
info@waxi.dk
tlf.: 46 35 75 75
Åbningstider:
Åbent hverdage kl. 7-17.30
Lørdage og kl. 10-13
Søndag lukket